หัวข้อหลัก
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อมูลพื้นฐาน
บทบาทอำนาจหน้าที่
กฎหมายน่ารู้
รวมลิงค์หน่วยงานอื่น ๆ
กรมอุตุนิยมวิทยา  หน้าแรก     ประชากรในเขต อบต. 

ประชากรในเขต อบต.
ประชากรในเขต อบต.  
ประชากรในเขตองค์บริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
ตำบลเมืองใหม่มีประชากร (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2563) จำนวน 3,112 คน แยกเป็นชาย 1,521 คน
หญิง 1,591 คน จำนวนครัวเรือน 1,163 ครัวเรือน
           
ตารางแสดงจำนวนประชากรตำบลเมืองใหม่ ปี 2563
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร รวม
ชาย หญิง
1 บ้านบางคา 171 208 213 421
2 บ้านไผ่กลึง 88 139 142 281
3 บ้านกกสับใน 67 78 90 168
4 บ้านกกสับนอก 167 258 255 513
5 บ้านหนองขอน 190 178 175 353
6 บ้านหนองช้างตาย 155 228 258 486
7 บ้านหนองแหน 147 165 207 372
8 บ้านบางพุทรา 92 145 145 290
9 บ้านไผ่สอ 86 122 106 228
รวม 1,163 1,521 1,591 3,112

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสถิติ
กระดานสนทนา
หัวข้อหลัก
รวมลิงค์ส่วนราชการอื่น ๆ
หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.เมืองใหม่?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทิน
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 1314 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด คน
หมายเลข IP 3.235.139.152
คุณเข้าชมลำดับที่ 316,804
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2015-01-07

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 038-086493   Fax : 038-086493
Email : muangmailocal@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.