หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     สภาพทางสังคม 

สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม  

สภาพทางสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

 

>>> การศึกษา

Ø  โรงเรียนประถมศึกษา                           แห่ง

Ø  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                   แห่ง

Ø  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน                 แห่ง

Ø  หอกระจายข่าว                                        แห่ง

 

>>> สถาบันและองค์กรทางศาสนา

Ø  วัดพุทธ                                     แห่ง

 

>>> สาธารณสุข

Ø  สถานีอนามัยตำบล                                                 แห่ง

Ø  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน                              แห่ง

Ø  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                 ร้อยละ ๑๐๐

 

>>> ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

Ø  สถานีตำรวจชุมชน                                  แห่ง

 

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 2122
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 21 มกราคม 2565
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด คน
หมายเลข IP 54.224.117.125
คุณเข้าชมลำดับที่ 393,271
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2015-01-07

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 038-086493
Email : muangmailocal@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.