หัวข้อหลัก
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อมูลพื้นฐาน
บทบาทอำนาจหน้าที่
กฎหมายน่ารู้
รวมลิงค์หน่วยงานอื่น ๆ
กรมอุตุนิยมวิทยา  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายสุจิตร์ ศิริทรัพย์
ประธานสภา อบต.เมืองใหม่
โทรศัพท์ : 081-826-4211


นายโสภณ มันศิริ
รองประธานสภา อบต.เมืองใหม่
โทรศัพท์ : 084-784-4688


นางสาวเดือนรุ่ง สาโร
เลขานุการสภาฯ
โทรศัพท์ : 086-844-4523


นายวินัย ใหม่ก๋งลาย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 089-992-2739


นายคณพัฒน์ บุญวาที
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 081-949-7586


นางนิษา จรพิภพ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 083-119-5486


นายบุญมี โลหะเจริญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 089-934-2307


นายทนู ใหม่หะลา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 087-541-6539


นายสุริยา ใหม่ทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 082-315-9354


นางเตือนใจ แก่นจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 087-127-8388


นายสุชาติ ใหม่โสภา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 081-495-2283


นายสุวรรณ แจ่มศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 061-678-6608


นายชลัท มิตรกัลยา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
โทรศัพท์ : 062-072-0031


นางสาวเดือนรุ่ง สาโร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
โทรศัพท์ : 086-844-4523


นายวัฒนา โพธา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ : 098-986-2637


นางจันทร์เพ็ญ มันทสูตร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ : 092-497-2981


นายสำเนาว์ มุทะสินธุ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ : 083-114-5940
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสถิติ
กระดานสนทนา
หัวข้อหลัก
รวมลิงค์ส่วนราชการอื่น ๆ
หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.เมืองใหม่?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทิน
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 1314 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด คน
หมายเลข IP 3.235.139.152
คุณเข้าชมลำดับที่ 316,864
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2015-01-07

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 038-086493   Fax : 038-086493
Email : muangmailocal@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.