เว็บไซต์ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
ระบบฐานข้อมูล
พระราชบัญญัติต่างๆ
พยากรณ์อากาศ  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายสุจิตร์ ศิริทรัพย์
ประธานสภา อบต.เมืองใหม่


นายโสภณ มันศิริ
รองประธานสภา อบต.เมืองใหม่


นางสาวเดือนรุ่ง สาโร
เลขานุการสภาฯ


นายวินัย ใหม่ก๋งลาย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑


นายคณพัฒน์ บุญวาที
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒


นางนิษา จรพิภพ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒


นายบุญมี โลหะเจริญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓


นายสุริยา ใหม่ทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔


นายทนู ใหม่หะลา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔


นายสุชาติ ใหม่โสภา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕


นางเตือนใจ แก่นจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕


นายสรวิชญ์ ใหม่เมธี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖


นายสุวรรณ แจ่มศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖


นายชลัท มิตรกัลยา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗


นางสาวเดือนรุ่ง สาโร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗


นายวัฒนา โพธา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘


นางจันทร์เพ็ญ มันทสูตร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘


นายสำเนาว์ มุทะสินธุ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙
แผนพัฒนาตำบล
รายงานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ข้อมูลภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.เมืองใหม่?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ลิงค์ต่างๆ
ปฎิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 2829 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 28 มกราคม 2564
ลิงค์ต่างๆ
คู่มือสำหรับประชาชน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
กฎหมายน่ารู้
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 038-086493   Fax : 038-086493
Email : muangmailocal@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.