หัวข้อหลัก
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อมูลพื้นฐาน
บทบาทอำนาจหน้าที่
กฎหมายน่ารู้
รวมลิงค์หน่วยงานอื่น ๆ
กรมอุตุนิยมวิทยา
  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น "พ้นภัย" เพื่อใช้เป็นช่องทางหนึ่งในการบริหารจัดการสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกันได้อย่างทันต่อสถานการณ์
วันที่ 7 เมษายน 2564 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจในระบบงาน ระเบียบกฎหมาย กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึกของบุคลากรให้มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในกรอบแนวทางรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 7 เมษายน 2564  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ร่วมกับ รพ.สต.เมืองใหม่ และ อสม.ตำบลเมืองใหม่ ดำเนินการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ ม.9 ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา หลังได้รับรายงานพบผู้ป่วยสงสัยป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จำนวน 1 ราย ในการนี้ได้ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย และฉีดพ่นเคมีแบบละอองฝอยเพื่อทำลายยุงลายตัวแก่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ดำเนินงานโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี" โดยดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกํนโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลเมืองใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564)  
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายที่พักอาศัยของนายชิต  มะลิกะ ประชาชน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองใหม่ ผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564
วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสมชาย  ตันมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล เพื่อพิจารณาอนุมัติคำร้องขอกู้ยืมเงินกลุ่มทำนา หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองใหม่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายองอาจ  รอดพิทักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ร่วมกับอำเภอราชสาส์น สภ.ราชสาส์น สาธารณสุขอำเภอราชสาส์น ตรวจเยี่ยมบริษัท วนิดาฟูดส์ จำกัด ตามแผนการตรวจเยี่ยม ในการนี้ได้ให้คำแนะนำในการป้องกันการรั่วไหลของน้ำจากบริเวณโรงงานออกไปยังพื้นที่รอบข้างในช่วงฤดูน้ำหลาก
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริเวณวัดไผ่ขวาง หมู่ที่ 3 (ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัข 1 ตัว) และวัดบางคา หมู่ที่ 1 (ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัข 6 ตัว แมว 11 ตัว)
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ดำเนินการออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว บริเวณวัดแสนภุมราวาส หมู่ที่ 4 (ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัข 8 ตัว แมว 17 ตัว) และวัดเมืองใหม่ (ทุ่งรวงทอง) หมู่ที่ 5 (ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัข 6 ตัว)
วันที่ 28 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ดำเนินการฉีดพ่นเคมีแบบละอองฝอยกำจัดยุงลายตัวแก่ ในโรงเรียนวัดแสนภุมราวาส และโรงเรียนวัดบางคา เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 ต่อไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสถิติ
กระดานสนทนา
หัวข้อหลัก
รวมลิงค์ส่วนราชการอื่น ๆ
หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.เมืองใหม่?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทิน
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 1314 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด คน
หมายเลข IP 3.235.139.152
คุณเข้าชมลำดับที่ 316,904
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2015-01-07

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 038-086493   Fax : 038-086493
Email : muangmailocal@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.