หัวข้อหลัก
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อมูลพื้นฐาน
บทบาทอำนาจหน้าที่
กฎหมายน่ารู้
รวมลิงค์หน่วยงานอื่น ๆ
กรมอุตุนิยมวิทยา
  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  

วันที่ 7 เมษายน 2564 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจในระบบงาน ระเบียบกฎหมาย กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึกของบุคลากรให้มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในกรอบแนวทางรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     
     
     
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสถิติ
กระดานสนทนา
หัวข้อหลัก
รวมลิงค์ส่วนราชการอื่น ๆ
หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.เมืองใหม่?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทิน
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 1314 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด คน
หมายเลข IP 3.235.139.152
คุณเข้าชมลำดับที่ 316,918
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2015-01-07

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 038-086493   Fax : 038-086493
Email : muangmailocal@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.