หัวข้อหลัก
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อมูลพื้นฐาน
บทบาทอำนาจหน้าที่
กฎหมายน่ารู้
รวมลิงค์หน่วยงานอื่น ๆ
กรมอุตุนิยมวิทยา  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

  มาตรการเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  รายงานผลการดำเนินงาน ณ 30 เมษายน 2564

  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของเทศบา

  ประกาศเทศบาลตําบลโนนเมือง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดก

  ประกาศเทศบาลตําบลโนนเมือง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนรวม

  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

  แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

  มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565

  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุ

  แผนผังโครงสร้างเทศบาลตำบลโนนเมือง

  คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตแจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ต่อไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสถิติ
กระดานสนทนา
หัวข้อหลัก
รวมลิงค์ส่วนราชการอื่น ๆ
หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.เมืองใหม่?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทิน
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 1314 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด คน
หมายเลข IP 3.235.139.152
คุณเข้าชมลำดับที่ 316,881
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2015-01-07

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 038-086493   Fax : 038-086493
Email : muangmailocal@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.