หัวข้อหลัก
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อมูลพื้นฐาน
บทบาทอำนาจหน้าที่
กฎหมายน่ารู้
รวมลิงค์หน่วยงานอื่น ๆ
กรมอุตุนิยมวิทยา  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
หัวข้อหลัก
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดตั้ง อบต.เมืองใหม่
สภาพทั่วไปของ อบต.
ประชากรในเขต อบต.
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ข้อมูลอื่นๆ ในตำบล
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
บทบาทอำนาจหน้าที่
อบต.คืออะไร ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต.?
ระเบียบ กฏหมาย
กฎหมายน่ารู้
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
รวมลิงค์หน่วยงานอื่น ๆ
กรมอุตุนิยมวิทยา
เมนูทางขวา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาตำบล
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติตำบล
แผนการป้องกันการทุจริต
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ
แนวทางการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดฉะเชิงเทรา เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลบุคคล
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผลการตรวจประเมิน LPA
ผลการประเมิน ITA
ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือมาตรฐานการบริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานพัฒนาชุมชน
สำนักงานปศุสัตว์
สำนักงานสหกรณ์
สำนักงานพาณิชย์
สำนักงานเกษตรฉะเชิงเทรา
สำนักงานพลังงานฉะเชิงเทรา
สำนักงาน คปภ.
สำนักงานขนส่งฉะเชิงเทรา
สำนักงาน กศน.ฉะเชิงเทรา
สำนักงานสาธารณสุข
สำนักงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสถิติ
กระดานสนทนา
หัวข้อหลัก
รวมลิงค์ส่วนราชการอื่น ๆ
หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.เมืองใหม่?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทิน
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 1314 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด คน
หมายเลข IP 3.235.139.152
คุณเข้าชมลำดับที่ 316,842
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2015-01-07

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 038-086493   Fax : 038-086493
Email : muangmailocal@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.